Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Wat vind jij?


Een goede leraar in 2018...

  ..kent zijn/haar eigen levensbeschouwelijke identiteit goed en draagt deze bewust over op de leerlingen.   ..is zich ervan bewust dat zijn/haar eigen levensbeschouwelijke identiteit invloed heeft op zijn/haar lessen.   ..hoeft niet perse zijn eigen levensbeschouwelijke identiteit te kennen om goed les te kunnen geven.


    
Word lid!