Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Op deze pagina vind u links naar sites met beschrijvingen, analyses en visiedocumenten over onderwijs, bijzonder onderwijs en katholiek onderwijs, over identiteit, professionele autonomie, pedagogische ruimte  en levensbeschouwing.

de Bezieling, hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit. Auteurs over onderwijs: o.a Erik Borgman, Tanja van Leeuwen, e.a.

Nieuw Wij, verbindt de verschillen, met bijdragen van o.a. Kathleen Ferrier, Dirk van de Glind, Greco Idema, e.a. 

De VDLG / Narthex site met bijdragen van Taco Visser e.a.

Publicaties over het vak levensbeschouwing van Willibrord van den Besselaar.