Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Sint Franciscus en de Sultan 

In 2019 is het 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in een periode van wapenstilstand tijdens de vijfde kruistocht de ontmoeting zocht met de leider van de moslims, sultan Malik al-Kamil van Egypte. 
Over de ontmoeting toen en de ontmoetingen nu zijn inmiddels de nodige achtergrondartikelen geschreven. En lesmateriaal voor het VO, gebaseerd op de artikelen, vindt u hier.

Sint Franciscus en Sint Bonaventura.
Dat Franciscus van Assisi zich mag verheugen op een speciale belangstelling van onze lerarenvereniging zal niet voor iedereen voor zich spreken. Maar met de wetenschap dan Bonaventura franciscaan was, zal dat al minder vreemd lijken. Eigenlijk is het onmogelijk Bonaventura te begrijpen zonder kennis van Franciscus. En, als auteur van 2 levensbeschrijvingen van de (toentertijd inmiddels als heilig verklaarde) Franciscus, is Bonaventura ons behulpzaam geweest om met Sint Franciscus kennis te maken. Tegelijkertijd weten we dat dergelijke publicaties, mede geschreven met de bedoeling de heiligverklaring te rechtvaardigen, niet mer puur historisch kunnen worden gelezen. 

Meer over Bonaventura op deze site, lees hier verder.

Meer over Franciscus, lees hier verder.

Week van het katholiek onderwijs 2019

Deze week vindt plaats van 30 september t/m 4 oktober. Naast aandacht voor bovenstaand thema zal met name de Laudato Si centraal staan. Samen met de NKSR is er lesmateriaal ontwikkeld dat u hier (volgt in de loop van augustus 2019) kunt vinden.

Vredesweek 2019

Deze week vindt plaats van 21 september t/m 29 september. Met als thema: "Vrede verbindt over grenzen". 

 

Terugblikken:

2019 - 12 Waar waarden verbinden, expertise meeting religie en beleid, 04-04
2019 - 11 Deelname aan het  congres van Beter Onderwijs Nederland (BON)
2019 - 10 Project "Het waagstuk van de opvoeding", 28-03-2019
2019 - 9 Deelname aan de identiteitsdag van een katholiek schoolbestuur, 25-03
2019 - 8 Bona aanwezig met een informatiestand op de landelijke studiedag van de VDLG, 18-03
2019 - 7 Deelname aan de identiteitsdiscussie (levenbeschouwing en burgerschap) bij een VO bestuur, 14-03
2019 - 6 Lezing door tijdens het openbare gedeelte van de algemene ledenvergadering, 15-02
2019 - 6 Lezing  Mineke Schipper tijdens de openbare gedeelte van de Algemene Ledenvergadering, 15-02
2019 - 5 Kloosterweekend met PA studenten uit Nederland en België in Abdij Koningsoord, 8 t/m 10 februari 
2019 - 4 Eerste van een serie kennismakingsgesprekken met bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek
                    onderwijs, 06-02
2019 - 3  Bona op de NOT2019, 22 t/m 27 januari
2019 - 2  Het onderwijs verzuipt, onderwijsdebat georganiseerd door de AOb, 21-01 
2019 - 1  KPC seminar "de terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs" 15-01

‘’De terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs’

2018 - 6  Bona actief in NKSR, VKMO, CSC, etc. en aanwezig op conferenties, studiedagen over onderwijs,
                     onderwijsvrijheid en het katholiek sociaal denken
2018 - 5  Bona-nieuws en Bona-ledenbrieven
2018 - 4  Bona en de week van het katholiek onderwijs, december 
2018 - 3  100 jaar Sint Bonaventura, 16 november 

2018 - 2  Workshops tijdens VDGL studiedag, 8 maart
2018 - 1  Evaluatie 2017 Activiteitenplan