LOGIA onderwijs

Logia is begonnen in België en sinds enige jaren ook uitgewaaierd naar Nederland. En is een podium voor het gesprek over de bijdrage van het Katholiek Sociaal Denken aan de maatschappelijke discussies over de sociale "kwestie" met als doel het bevorderen van publicaties om deze inzichten in het bredere maatschappelijk debat naar voren te brengen. Zowel de Belgische als de Nederlandse Logia site geven een goed beeld van deze opzet. De site's geven een overzicht van wat er mede dankzij Logia zoal is gepubliceerd.

Inmiddels gaan we ook van start met LOGIA Onderwijs. En zijn er dit schooljaar 4 bijeenkomsten gepland. Normaliter in Utrecht, Eind van de middag / begin van de avond met een lichte maaltijd.

We bespreken actuele ontwikkelingen, bv de nieuwe
 encycliek  Fratelli tutti en verdiepen ons in thema's als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap. En kijken of er in samenhang met de situatie in het onderwijs interessante publicaties kunnen worden gerealiseerd.

Geplande bijeenkomsten:

16 DEC 2020, WO   19:30 – 21:00

2  FEBR 2021, DI    19:30 – 21:00

14 APR 2021, WO 17:00 – 18:30

2 JUN 2021, WO    17:00 – 18:30

Meer informatie en aanmelden via info@SintBonaventura.nl en/of kijk hieronder naar de uitnodigingsbrief


Utrecht, dd
Betreft: uitnodiging Logia
Beste   ..., 


Graag stellen wij jou op de hoogte van LOGIA-ONDERWIJS, een gemeenschappelijk initiatief van het VKMO en de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura. We denken dat dit initiatief goed bij jou past. In een notendop is Logia een kring van docenten uit het PO en VO die graag wil onderzoeken hoe het katholiek sociaal denken binnen het onderwijswerkveld zijn vorm krijgt. Wij willen ons het gedachtegoed van het katholiek sociaal denken eigen maken en onderzoeken op welke manier het als leidraad kan dienen bij oplossingen voor vraagstukken uit ons werkveld. Met betere en haalbare oplossingen voor deze vraagstukken willen wij het publieke debat verrijken.

Deelnemers aan Logia vragen we om van tijd tot tijd te publiceren in de brede media (kranten, radio, vaktijdschriften of bijvoorbeeld blogs). Recente publicaties over het onderwijs én andere werkvelden vind je op: www.logia.nu
LOGIA kent ook regionale en beroepsmatig gemengde groepen en is verzameling van  denktanks die het katholiek sociaal denken een warm hart toedragen. Ook deze groepen komen eens per een a twee maanden (6 a 7x per jaar) komen we bijeen in Utrecht.
Logia snijdt vanuit haar visie thema’s aan die alle domeinen van de samenleving bestrijken: economie en welzijn, kunst en cultuur, Europa, duurzaamheid, onderwijs en opvoeding, justitie, sport (ethiek), wetenschap, religie, politiek, etc. On de LOGIA-OONDERWIJS kring richten ons alleen op het onderwijs. 

De experts van Logia bieden een meerwaarde voor het huidige nieuwsaanbod door hun benadering vanuit een katholieke inspiratie. Hiermee benadrukken ze facetten die in het huidige publieke debat te weinig aan bod komen, zoals:
 Subsidiariteit als creatie van verantwoordelijkheidszin in alle geledingen van de samenleving en niet enkel bij de top
 Solidariteit om de noodzakelijke verbondenheid tussen mensen te creëren
 Menselijke waardigheid om de unieke waarde van elke mens, inclusief de meest kwetsbare, te benadrukken
 Het algemeen belang centraal, met specifieke aandacht voor de bijdrage daaraan van elk individu
 Vrijheid die kansen schenkt aan iedereen om zich ten volle te kunnen ontwikkelen in een gemeenschap.


Wij zouden jou graag verwelkomen bij LOGIA-ONDERWIJS en horen dan ook graag of je wilt onderzoeken of Logia bij jou past. Zou je ons dit willen laten weten?

Met vriendelijke groet,
Peter de Vries
VKMO,
pdevries@katholieknetwerk.nl
06.34642597 

Willibrord van den Besselaar
Katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura
WvdBesselaar@SintBonaventura.nl
063 831 13 11
E-mailen
Bellen
LinkedIn