Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

Jaarlijkse advent en vasten activiteit


LEESCLUB
1,8,15 & 22 DEC 2021
Komende adventsperiode gaan we in 4 online bijeenkomsten het nieuwe boek van kardinaal Jozef de Kesel, "Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving" bespreken. In dit boek, inmiddels genomineerd voor theologieboek van het jaar 2021 staat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel stil bij secularisatie, de ontkerkelijking, de toenemende multi-religiositeit en levensbeschouwelijke diversiteit. Mede omdat hij de ontwikkelingen van de afgelopen decennia plaatst binnen een verandering in de cultuur die al zo'n 5e eeuwen plaatsvindt komt hij tot een originele herwaardering van de rol van religie in de huidige tijd. Een toepasselijk boek om het nieuwe kerkelijk jaar mee te beginnen.

Gespreksleiding: Raymon Hintjes
Tijden: 20.00 - 21.30 uur
Kosten: geen
Aanmelden via info@SintBonaventura.nl 

Als het in januari weer kan willen we tijdens een gezamenlijke maaltijd deze leesgroep afronden. Tijd en datum in overleg.

De kerk moet de seculiere samenleving niet alleen aanvaarden, maar ook van harte omarmen, schrijft kardinaal Jozef De Kesel in een nieuw boek. Van zijn geloof gevallen, verzekert hij, is hij echter niet. 'Wij maken níét het einde van het christendom mee.

E-mailen
Bellen
LinkedIn