Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

Wij werken samen en / of zijn aangesloten bij onderstaande organisaties en initiatieven.
https://cogree.org/


Adelbert Vereniging         

info@adelbertvereniging.nl 

Actiegenoten                

 info@actiegenoten.nl

Adventsactie

 Mw. A. Steysel    Angelique.Steysel@vastenactie.nl 

AOb                                           

 Dhr. Frits Fraanje @: ffraanje@aob.nl

De Bisschoppelijke Vastenactie


BON, Beter Onderwijs Nederland


CEEC (Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs)

ceec@ceec.be

CHVO                                          

Dhr. Peter van Arum @:  cvho@aob.nl 

CNV Onderwijs                          

Mw. drs. L. Schueler @:  l.schueler@cnv.nl 

CSC, Christelijk Sociaal Congres

https://www.stichting-csc.nl/

CU, Christen Unie

 


CoGREE (Coordinating Group for Religion in Education in Europe)

https://cogree.org/

Stichting Echelon 

contact@stichtingechelon.nlFNV                    

088 - 368 0 368

Stichting Houvast op school

info@houvastopschool.nlKatholiek Vrouwen Dispuut


Logia    

Dhr. Peter de Vries @:  info@logia.nu

Mariënburg,
vereniging van kritisch katholieken


NKSR                      

Diaken drs. T.G.W. Frankemölle :  t.frankemolle@nksr.nl

NRO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek


PAX                                            

info@paxvoorvrede.nl

Radboud Reflects

recharge@ru.nl

RK Kerk, Nederlandse Bisschoppenconferentie 


            Hulpbisschop Haarlem-Amsterdam/Referent onderwijs    

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks @:
pvermeer@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

            Bisschoppelijk gedelegeerde Rotterdam                              

Mw. drs. E.M. Stalmeier @: 
j.stalmeier@bisdomrotterdam.nl 

             Bisschoppelijk gedelegeerde Haarlem-Amsterdam
                           katholiek basisonderwijs en pabo’s

Dhr. drs. D. Wienen @: dwienen@tiltenberg.org

             Bisschoppelijk gedelegeerde Groningen / Leeuwarden

Piet timmermans @: p.timmermans@bisdomgl.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Utrecht

Wim van den Dool@: vandendool@aartsbisdom.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Den Bosch

Dhr. Bart Jansen @: bjansen@bisdomdenbosch.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Breda

Stan van Ommen @: svommen@bisdombreda.nl

             Bisschoppelijk gedelegeerde Roermond


John Marx @: j.marx@bisdom-roermond.nl (VO)
George Dölle @: g.doelle@bisdom-roermond.nl (PO en
                                                               lerarenopleidingen)
 

OIDEL (International Organisation for the  Right  to  Education  and Freedom of Education)


de ROEROM

OIDEL (International Organisation for the  Right  to  Education  and Freedom of Education)


de ROEROM
Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs


Stichting Thomas More

info@thomasmore.nl

Thijmgenootschap

contact@thijmgenootschap

2of3bijEEN
netwerk van geloofsgemeenschappen in onafhankelijke en vrije opstelling


VDLG 

Dhr. drs. T. Visser @: tvisser@verus.nl

Verus

Dhr. Cor Clarijs @: clarijs@verus.nl

VKMO 

contact @: info@katholieknetwerk.nl

Wittemer Beraad

www.kloosterwittem.nl