PUBLICATIES

Op deze pagina vindt u links naar nieuwe, oudere en oude publicaties.

Interne stukken over het reilen en zeilen van de vereniging staan op de pagina 'verenigingszaken'.  Op de pagina 'Wie was Sint Bonaventura' staan een aantal artikelen waarin stil gestaan wordt bij onze naamgever, de heilige Sint Bonaventura. Bijdragen van leden aan het verenigings- en/of maatschappelijke debat over onderwijs en samenleving vindt u op de pagina 'Leden schrijven'.

Op deze pagina vindt u een aantal uitgaven die gedeelten van onze 100 jarige de geschiedenis beschrijven en meer recente publicaties, o.a. onder het kopje 'De BONAVENTURA lezingen', waarin stil gestaan wordt bij de mogelijkheden en uitdagingen om als katholieke lerarenvereniging, vanuit onze traditie, een relevante bijdrage te leveren aan vraagstukken waarvoor we ons als opvoeders en onderwijzers, zowel individueel als collectief, heden ten dage gesteld zien.

Ook vindt u hier links naar een aantal sites die wij samen met onze collega's van het CVHO in de lucht houden. Deze pagina zal de komende tijd regelmatig aangevuld worden. En als u over publicaties beschikt die hier een plaats verdienen dan ontvangen wij die graag.

De BONAVENTURA lezingen

De Bonaventuralezingen bevatten ons inziens inzichten en opvattingen die de actualiteit overstijgen, die ons helpen de actualiteit helpen te duiden, positie in te nemen. Behalve als digitale bestanden hebben we ze ook gewoon als boekjes beschikbaar.

1e Bonaventuralezing 2003
Kees Waaijman
De spiritualiteit van de leraar 


3e Bonaventuralezing 2013
Frank
 Bosman 
De toekomst telt  


 

4e Bonaventuralezing 2018
Wilna Meijer
De pedagogische betekenis van de vrijheid van onderwijs
met een inleiding door
Willibrord van den Besselaar

Overige lezingen

Lezing Jan Maarten Praamsma op het voorjaarscongres van Sint Bonaventura in 2001: "Gewoon goed onderwijs".

Websites

Samen met het CVHO, de protestants christelijke afdeling binnen de AOb, houden we een aantal websites in de lucht. 
'Beeldfiguren van het christendom
'Reformatie en Contra-reformatie'  
'Inspiratietoolkit

Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook terugvinden op de website van de AOb
De AOb is een vereniging met veel groepen en afdelingen. Een overzicht vindt u hier. Daar kunt u ook zien hoe u met een van die groepen in contact kunt komen. De AOb groep Gymnasiale Vorming heeft net als Sint Bonaventura ook een eigen website. 


Achtergrond en reflectie

Naast de Bonaventuralezingen die natuurlijk ook voldoen aan de kwalificaties van bovenstaande kop zijn er ook nog andere uitgaven.

Gerard de Korte
Over het katholiek sociaal denken en het onderwijs
samen met een historisch exposé van Harrie Meelen
De geschiedenis van Sint Bonaventura in vogelvlucht
(verschijnt medio 2020) 

Klik hier om deze publicatie te downloaden


 

Geschiedenis

1918-1943

1918-1958

1958 -1968, een geschiedenis van Sint Bonaventura gedurende die 10 jaar 

Klik hier om deze publicatie te dowmloaden
E-mailen
Bellen
LinkedIn