Sint Bonaventura
Bezieling en bezinning in het onderwijs

  

VERENIGINGSZAKEN 

Bestuursleden:

Willibrord van den Besselaar, voorzitter:       WvdBesselaar@SintBonaventura.nl         063 831 13 11
John van Engelen, penningmeester:               JvEngelen@SintBonaventura.nl   
Vacature, secretaris:                                       info@SintBonaventura.nl
Raymond Hintjes, vice-voorzitter                  R.Hintjes@SintBonaventura.nl

Het bestuur vergadert buiten de schoolvakanties om de 3 weken.
Bestuursvergaderingen zijn openbaar. Aanmelden kan, tot 2 dagen voor de vergadering, hier

Via deze pagina kunt u per, per schooljaar geordend naar de komende en reeds plaatsgevonden ledenvergaderingen en de daarbij behorende vergaderstukken, jaarverslagen, beleidsstukken, agenda's, notulen.  Zo hopen we de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden bij ons verenigingsgebeuren te bevorderen.

Onze ledenvergaderingen

Jaarverslagen en beleidsplannen

Bestuursvergaderingen

Statuten en reglementen


Zie ook de web pagina publicaties voor publicaties over de geschiedenis van Sint Bonaventura.
E-mailen
Bellen
LinkedIn