Sint Bonaventura

Bezieling en bezinning in het onderwijs

VERENIGINGSZAKEN 

Naast onze jaarverslagen en beleidsplannen vindt u op deze pagina actuele zoals vergaderstukken, jaarverslagen, beleidsstukken, agenda's, notulen.  Zo hopen we de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden bij ons verenigingsgebeuren te bevorderen.
Sommige stukken hebben daarom nog de status van een conceptversie. Dat ziet u terug in de inhoudsopgave hieronder. 
In de openbaar toegankelijke concept versies van verslagen zijn soms zaken weggelaten als die personen betreft.

Agenda's en notulen ledenvergaderingen

Verslag ledenvergadering 2019-07 CONCEPT
Agenda ledenvergadering 2019-07
Verslag ledenvergadering 2019 - 02 
Agenda ledenvergadering 2019 - 02
Verslag ledenvergadering 2017 - 09
Verslag ledenvergadering 2017 - 06 
Verslag ledenvergadering 2017 - 05

stukken tbv de ledenvergadering 7 juni 2017
Agenda inclusief een toelichting op / vraagstelling bij een aantal agendapunten

Ingekomen stukken tbv de ledenvergadering 7 juni 2017
Financieel jaarverslag 2018
Concept begroting 2019 en 2020
Opzet lezingencyclus Islam en Bugerschap


Jaarverslagen en beleidsplannen

Activiteitenplan 2019 2020
Beleids- / activiteitenplan verenigingsjaar 2018 / 2019 concept
Jaarverslag 2018
Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018 concept
Jaarverslag Sint Bonaventura 2017 / Activiteitenplan 2018
Jaarverslag 2013 & 2014
Jaarverslag 2011 & 2012 


Data, agenda's en notulen bestuursvergaderingen

2019-06-27

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-06-06

11.00 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-05-16

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-05-02

09.30 uur bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,   verslag

2019-04-11

09.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-03-21

10.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag

2019-03-04

13.30 uur  bestuursvergadering,      AOb hoofdkantoor, agenda,  verslag concept

Statuten en reglementen

Huidige statuten (uit 2005)
Huidige huishoudelijk reglement (uit 2005)
Concept statuten opgesteld in 201x ? (!)
Concept huishoudelijk reglement opgesteld in 201x ? (!)
Aangepaste conceptstatuten 2019 waar opmerkingen van onze leden, de ledenvergadering van BONA, de bisschoppenconferentie en het bestuur van de AOb nog in verwerkt dienen te worden tot een logisch geheel.