VERENIGINGSZAKEN 

Via deze pagina kunt u per, per schooljaar geordend naar de komende en reeds plaatsgevonden ledenvergaderingen en de daarbij behorende vergaderstukken, jaarverslagen, beleidsstukken, agenda's, notulen.  Zo hopen we de betrokkenheid van leden en geïnteresseerden bij ons verenigingsgebeuren te bevorderen.


Onze ledenvergaderingen

Jaarverslagen en beleidsplannen

Bestuursvergaderingen

Statuten en reglementen


Zie ook de web pagina publicaties voor publicaties over de geschiedenis van Sint Bonaventura.
E-mailen
Bellen
LinkedIn