MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap en bijzonder onderwijs zijn niet altijd vanzelfsprekende bondgenoten geweest. Onderwijsbesturen en confessionele politici die bang waren dat meer (wettelijk verplichte) medezeggenschap de vrijheid van onderwijs in het gedrag zou kunnen brengen. Over angst, geloof en vertrouwen is, juist vanuit het geloof veel te zeggen. Maar dat angst een slechte raadgever is, is een volkswijsheid die binnen het onderwijs, waar aandacht voor spreekwoorden en gezegden al jaren onder druk staat, steeds minder aandacht krijgt. In een tijd waarin persoonsvorming, burgerschap en identiteitsontwikkeling  centrale thema's in het onderwijs lijken te zijn, wordt aandacht voor spreekwoorden en gezegden als ouderwets ervaren. 

SUBSIDIARITEIT
Wat ons betreft heeft de vrijheid van onderwijs ook betekenis voor de leraar, is het ook een pedagogisch begrip dat de professionele ruimte van de leraar fundeert. Maar ook vanuit het geloof, vanuit het katholiek sociaal denken, is er een uitgangspunt dat voorbij de wetgeving, de WMS en andere wetten gaat. Dat zich niet tegen deze regeling keert maar juist verder gaat. 

Subsidiariteit betekent dat je beslissingsbevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie legt. Dat de professionele ruimte van de docent tot uitgangspunt wordt genomen. Wat ons betreft gaat het hier niet om een, naast vele andere, visie op (onderwijskundig) leiderschap. 

Over leiderschap verwijzen we graag, via de heilige Bonaventura zelf, naar Franciscus en Clara, hier geintroduceerd tijdens de presentatie van het boek "Volg de liefde", een weerslag van het afscheidscongres van prof. dr. Gerard Pieter Freeman in augustus 2019. Een uitgave van het Franciscaans Studiecentrum en de Tilburg School of Catholic Theology.

 

een terugblik: DE SAMENWERKINGSSCHOOL EN MEDEZEGGENSCHAP

Op het WMS congres in november 2019 heeft Bonaventura een workshop over dit onderwerp verzorgd. Kijk hier voor de PPPresentatie. Voor meer informatie en eventuele ondersteuning over de samenwerkingsschool in het algemeen en/of, meer specifiek, de omzetting van informele naar formele samenwerkingsschool kunt u hier contact opnemen met het bestuur van Sint Bonaventura.

Deze manier van werken past in onze strategie om ons ook expliciet buiten de AOb te profileren, onze ideeën onder de aandacht te brengen en zo ons netwerk en onze samenwerkingsverbanden uit te breiden.

E-mailen
Bellen
LinkedIn