Leden schrijven & spreken

Soms puur op eigen initiatief, soms mede i.s.m. LOGIA, soms vanuit hun eigen werk, soms in het kader van een activiteit van Sint Bonaventura, regelmatig  participeren leden van onze vereniging in het publieke debat over onderwijs en levensbeschouwing. Dat doen ze door te publiceren, door mee te werken aan artikelen van journalisten, door zich bv te laten interviewen,  door deelname aan radio of tv programma's.

Hieronder een selectie.

Fratelli Tutti
Sint Bonaventura organiseerde in het voorjaar van 2021 een 7 tal bijeenkomsten rondom de encycliek Fratelli Tutti. En n.a.v. die bijeenkomsten is het plan ontstaan om ieder jaar tijdens vasten en advent een dergelijk initiatief te ontwikkelen.

Lees hier een verslag over die bijeenkomsten.

Hoe de vrijheid van onderwijs bijdraagt aan het gesprek over goed onderwijs
Jongeren hebben vrije ruimte nodig om zich te ontwikkelen los van de maatschappelijke druk om in de toekomst van economisch nut te zijn. Onderwijs kan leerlingen helpen hun eigen mogelijkheden, behoeftes, wensen en verlangens te ontdekken, ontwikkelen en bij te stellen op grond van de ervaringen die zij opdoen.  Het is een misvatting dat de overheid zou moeten bepalen waar het onderwijs goed voor is.
Lees hier verder in het artikel van Raymond Hintjes
21-02-2021

22-01-2021 Is er nog toekomst voor bijzonder onderwijs in Nederland 
"God moet zo snel mogelijk van school verbannen worden" schreef Volkskrant columniste Aleid Truyens. Harrie Meelen, oud bestuurslid van Sint Bonaventura en lid van de RvT bij OMO, schreef een reactie waarin hij zich afvraagt of er nog toekomst is voor het bijzonder onderwijs. Downloaden kan hier

17-12-2020 Levensbeschouwelijke vorming staat vaker onder druk 
Raymond Hintjes schreef een bijdrage voor het (digitale) tijdschrift Het Goede Leven waarin hij ingaat op de vraag in hoeverre levensbeschouwelijke vorming überhaupt mogelijk is als het alleen als een verplichting wordt opgevat.

01-06-2020 Wat kunnen we van digitaal lesgeven leren over ons zelf
Michael Buijkx schreef een bijdrage over zijn ervaringen met digitaal lesgeven. Wat het voor hem betekent, hoe hij dat ervaren heeft. En tegelijkertijd ontvingen we een voorbeeld van hoe hij zich, samen met zijn collega Joost Kooiman, over corona tot zijn leerlingen richt via youtube. Kijk hier voor nog meer filmpjes.

15-02-2020 Fleur Buysen over sociale onveiligheid
Over de ingrijpende gevolgen voor medewerkers, over de oorzaken en oplossingen schreef oud Sint Bonaventura bestuurslid Fleur Buysen een artikel dat u hier kunt lezen.

10-02-2020 Goede vrijdag in tijden van corona
Over de betekenis van de Goede Week en Goede Vrijdag in tijden van corona schreef collega Bill Banning deze bijdrage.

21-02-2020   "Rechtvaardiging van het bijzonder onderwijs is juist de kwalitatieve kracht en functie ter bevordering van sociale cohesie en integratie van minderheden" schrijft onze oud voorzitter Cees Akerboom in deze bijdrage over de betekenis van het bijzonder onderwijs in de huidige geseculariseerde samenleving. 

28-01-2020  Over segregatie in het onderwijs
Bill Banning schreef deze reactie op een internet publicatie van de Onderwijsraad over segregatie in het onderwijs, een artikel dat op 28 01 2020 op de opiniepagina van het AD is gepubliceerd.

4-11-2019 Welke partij komt er nog echt op voor onderwijs?
NRC redacteuren Lamyae Aharouay en Mirjam Remie publiceerden op 4 november 2019 het artikel "Welke partij komt er nog écht op voor onderwijs?" op blz. 10-11 van deze krant. Nadat zij aangeven dat veel betrokkenen niet willen praten of niet met naam en toenaam in de krant willen (omdat "de onderhandelingen nog lopen"), wordt de voorzitter van Sint Bonaventura uitgebreid geciteerd.
" Het gevoel dat er potentiële bondgenoten in Den Haag zitten, dat is een beetje verdwenen", vat vakdocent godsdienstige vorming Willibrord van den Besselaar het gevoel onder collega's samen. " Dat geeft een machteloos gevoel." Wel woorden, geen daden - zo wordt er over Den Haag gedacht. En dan gaat het niet alleen over geld. "Het respect voor het vak is laag. De overheid doet daaraan mee door het onderwijs te overvragen en niet serieus te nemen." zegt van den Besselaar.
Kijk hier voor het hele artikel.

4-3-2019  Staken, jazeker wel
Namens Bonaventura heeft Willibrord van den Besselaar, voorzitter van Sint Bonaventura, in het Katholiek Dagblad zijn visie op de acties en de staking op 15-3-2019 uit een kunnen zetten. Deze opinie bijdrage heeft het Katholiek Dagblad tegelijkertijd gepubliceerd met de visie van de voorzitter van CNV-Onderwijs, Loek Scheuler. De actieweek voor het onderwijs wordt op vrijdag 15 maart afgesloten met een Nationale Onderwijsstaking en een manifestatie in Den Haag. Actie in het primair onderwijs leidde vorig jaar al tot verbetering van het salaris en extra geld om de werkdruk in die sector aan te pakken. Maar daarmee zijn de problemen, waar naast het primair ook het voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs mee kampen, niet opgelost. En omdat in alle gesprekken de ministers maar blijven herhalen dat het kabinet geen extra geld beschikbaar heeft (niet dé oplossing, maar wel een voorwaarde om tot oplossingen te komen), moeten we wel andere manieren zoeken om ons punt te kunnen maken. 

4-2-2019   Bona Ventura
Jos Huijnen schreef "Bona is het goede Ventura het gaat gebeuren" n.a.v. het boek De geest uit de fles van Ger Groot.

2018  Het visioen van Sint Bonaventura, door Cees Akerboom
In de tijd dat hij nog voorzitter was van Sint Bonaventura schreef Cees Akerboom, net als 32 andere voorzitters of directeuren van andere katholieke maatschappelijke organisaties, "zeggen wie je bent" een visie of visioen. Gebundeld in een boekje dat u voor 14.95 kunt bestellen. Maar die van Cees is ook hier te lezen.

2018  Geschiedenis van katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura
Tijdens het symposium ter gelegenheid van ons 100 jarig bestaan hield oud bestuurslid Harrie Meelen een lezing over de geschiedenis van Sint Bonaventura. Klik hier voor de lezing, hier om hem als pdf  te downloaden.

2014 Levensbeschouwing als metaconcept.

"Van alle auteurs van visie-artikelen is dit de meest erudiete. Hij analyseert zijn eigen lesmethode en de positie van Vermeer goed en zet die in breder vakdidactisch verband. Ten slotte kiest hij helder positie in de discussie over de vakconcepten. In zijn aanpak toont hij een onderzoekende houding." Aldus het juryrapport van de VDLG / Paul Boersma Award over dit artikel van Willibrord van den Besselaar dat u hier kunt lezen

E-mailen
Bellen
LinkedIn